top of page

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก Post Family สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก Post Family สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน

  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

  • ผ่อนสบายสูงสุด 60 เดือน

  • ไม่ต้องค้ำประกันกดรับสิทธิ์ได้หน้าเว็บไซต์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของ Post Family


สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน (เทียบเท่า 20.99% ต่อปี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 และทำสัญญาภายใน 30 วันหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สินเชื่อให้บริการโดยบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ในเครือเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาประเภทและรูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับให้ผู้สมัคร

  2. ผู้สมัครสินเชื่อแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 20.99% ต่อปี จะต้องกดรับสิทธิ์จากสื่อประชาสัมพันธ์บนช่องทางของ Post Family เท่านั้น

  3. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 20.99% ต่อปี จะต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป โดยต้องสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายในระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67

  4. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญจะต้องไม่เคยสมัครสินเชื่อกับ MoneyThunder มาก่อนวันที่ 1 ก.พ. 67

  5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าขั้นตอนการสมัครสินเชื่อแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 20.99% ต่อปี สำหรับสมาชิก Post Family

  • กดรับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญได้จากสื่อประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ Post Family

  • ระบบจะพาไปดาวน์โหลดแอป MoneyThunder และสมัครสินเชื่อในแอป MoneyThunder จนจบขั้นตอน

bottom of page