top of page

ก้าวสู่ปีที่ 5 มันนี่ทันเดอร์ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือนสมัครสินเชื่อเงินสดมันนี่ทันแดอร์

  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

  • ผ่อนสบายนานสุด 60 เดือน

  • โปะได้ คิดดอกแค่ที่เบิกถอน

 

เฉพาะผู้ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “ก้าวสู่ปีที่ 5 มันนี่ทันเดอร์ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือน” และใช้ลิงก์จากสื่อประชาสัมพันธ์ในการสมัครสินเชื่อเท่านั้น

 

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือน (เทียบเท่า 18.99% ต่อปี) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 และทำสัญญาภายใน 30 วันหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ

 

แนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญ “ก้าวสู่ปีที่ 5 มันนี่ทันเดอร์ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือน”

1.    สินเชื่อเงินสดมันนี่ทันเดอร์ให้บริการโดยบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ในเครือเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ บริการสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาประเภทและรูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย

2.    ผู้สมัครสินเชื่อแคมเปญ “ก้าวสู่ปีที่ 5 มันนี่ทันเดอร์ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือน” จะต้องกดสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ประชาสัมพันธ์แคมเปญ “ก้าวสู่ปีที่ 5 มันนี่ทันเดอร์ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือน” เท่านั้น

3.    ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.58% ต่อเดือน จะต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป โดยต้องสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติของสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยปกติของนาโนไฟแนนซ์อยู่ที่ 33% ต่อปี

4.    ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญจะต้องไม่เคยทำสัญญาสินเชื่อกับมันนี่ทันเดอร์มาก่อนวันที่ 5 มี.ค. 67

5.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

Comentários


bottom of page