top of page

มันนี่ทันเดอร์จัดโปรสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน สำหรับลูกค้า COD ไปรษณีย์ไทย


สมัครสินเชื่อกับมันนี่ทันเดอร์

  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

  • ผ่อนสบายนานสุด 60 เดือน

  • โปะได้ คิดดอกแค่ที่เบิกถอน

 

กดรับสิทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “สินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน สำหรับลูกค้า COD ไปรษณีย์ไทย” จากช่องทางต่างๆ ของไปรษณีย์ไทย

 

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน (เทียบเท่า 20.99% ต่อปี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 และทำสัญญาภายใน 30 วันหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สินเชื่อเงินสดมันนี่ทันเดอร์ให้บริการโดยบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ในเครือเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาประเภทและรูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย

  2. ผู้สมัครสินเชื่อแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 20.99% ต่อปี จะต้องกดรับสิทธิ์จากสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “สินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน สำหรับลูกค้า COD ไปรษณีย์ไทย” จากช่องทางต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

  3. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 20.99% ต่อปี จะต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป โดยต้องสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดภายในระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อสูงสุดนาโนไฟแนนซ์อยู่ที่ 33% ต่อปี

  4. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญจะต้องไม่เคยทำสัญญาสินเชื่อกับมันนี่ทันเดอร์มาก่อนวันที่ 1 ก.พ. 67

  5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 


ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อแคมเปญ “สินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน สำหรับลูกค้า COD ไปรษณีย์ไทย”

  • กดรับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญได้จากสื่อประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “สินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อเดือน สำหรับลูกค้า COD ไปรษณีย์ไทย” จากช่องทางต่างๆ ของไปรษณีย์ไทย

  • ระบบจะพาไปดาวน์โหลดแอป MoneyThunder และสมัครสินเชื่อในแอป MoneyThunder จนจบขั้นตอน

 


แนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

Kommentare


bottom of page