วิธีการผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

PromptPay_instruction.jpg

ขั้นตอนการผูกพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคาร

ท่านสามารถผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนได้ทุกธนาคาร โดยขั้นตอนของแต่ละธนาคารจะมีความแตกต่างกัน กรุณาดูขั้นตอน