top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “ครบรอบ 3 ปี MoneyThunder”

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเกิดครบรอบ 3 ปี MoneyThunder เราอยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมอวยพรวันเกิดให้เรา และบอกให้เรารู้ว่าในปีต่อๆ ไป คุณอยากให้ MoneyThunder พัฒนาอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เราเป็น ‘แอปสินเชื่อที่เข้าใจคุณ’ มากที่สุด คอมเมนต์บอกเราได้เลย เรามีสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,226 บาท จำนวน 3 รางวัล เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว MoneyThunder ❤️


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “ครบรอบ 3 ปี MoneyThunder”

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลก์ Facebook Fanpage ของ MoneyThunder และ กดไลก์โพสต์กิจกรรม “ครบรอบ 3 ปี MoneyThunder” ที่ลิงก์: https://bit.ly/bd3rdanv

  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องคอมเมนต์อวยพรวันเกิด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ภายใต้หัวข้อ "ให้แอป MoneyThunder เป็นแอปสินเชื่อที่เข้าใจคุณ" ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2565

  3. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่จะได้รับรางวัลประกอบด้วย ความถูกต้องในการสะกดคำ ความยาวของข้อความ และความสอดคล้องของแนวทางในการแนะนำเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน MoneyThunder ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคอมเมนต์ตามข้อกำหนดในข้อ 2 ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,226 บาท จำนวน 3 รางวัล (อ้างอิงราคาจาก บริษัทออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 พ.ย. 2565)

  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะไลก์แฟนเพจและโพสต์ในข้อ 1 ณ วันประกาศผลรางวัล

  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีสถานะค้างชำระค่างวดกับแอป MoneyThunder และ/หรือ เคยมีสถานะค้างชำระค่างวดกับแอป MoneyThunder เกิน 30 วัน

  6. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 22 ธ.ค. 2565 ผ่าน Facebook Fanpage: MoneyThunder โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2565 มาที่ Inbox Message Facebook Fanpage: MoneyThunder

  7. หากไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัล

  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


สอบถามเพิ่มเติม LINE: @MoneyThunder หรือ คลิก http://nav.cx/9f2NKwg

Comments


bottom of page