top of page

สิทธิพิเศษลูกค้าเดิมมันนี่ทันเดอร์ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.83% ต่อเดือน
สมัครสินเชื่อเงินสดมันนี่ทันแดอร์ 

  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 

  • ผ่อนสบายนานสุด 60 เดือน 

  • โปะได้ คิดดอกแค่ที่เบิกถอน 

  

เฉพาะลูกค้าเดิมที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “สิทธิพิเศษลูกค้าเดิมมันนี่ทันเดอร์ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.83% ต่อเดือน” และใช้ลิงก์จากสื่อประชาสัมพันธ์ในการสมัครสินเชื่อเท่านั้น 

  

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่ทันเดอร์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.83% ต่อเดือน (เทียบเท่า 21.99% ต่อปี) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 และทำสัญญาภายใน 30 วันหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ 

  

แนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข   “สิทธิพิเศษลูกค้าเดิมมันนี่ทันเดอร์ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.83% ต่อเดือน”  

  1. สินเชื่อเงินสดมันนี่ทันเดอร์ให้บริการโดยบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ในเครือเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ บริการสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาประเภทและรูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย 

  1. ผู้สมัครสินเชื่อแคมเปญ “สิทธิพิเศษลูกค้าเดิมมันนี่ทันเดอร์ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 1.83% ต่อเดือน” จะต้องเป็นลูกค้าเดิมที่ได้รับข้อความเชิญ และ/หรือ สื่อประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษผ่านข้อความแจ้งเตือนใน LINE Official Account MoneyThunder หรือในแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์เท่านั้น 

  1. ผู้ที่จะได้รับสิทธิพิเศษจะต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป โดยจะต้องสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติของสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยปกติของนาโนไฟแนนซ์อยู่ที่ 33% ต่อปี 

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 


Comments


bottom of page