top of page

สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 21.99% ต่อปี

แคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ 21.99% ต่อปี

  • อนุมัติและรับเงินไวสุดใน 10 นาที

  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

  • ผ่อนสบายสูงสุด 60 เดือน​

  • ไม่ต้องค้ำประกัน ​

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 21.99% ต่อปี ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 และทำสัญญาภายใน 30 วันหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข ​​


1.สินเชื่อให้บริการโดยบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ในเครือเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาประเภทและรูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับให้ผู้สมัคร

2. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 21.99% จะต้องสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายในระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 18 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66


3. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญจะต้องไม่เคยสมัครสินเชื่อกับ MoneyThunder มาก่อน


4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Comentarios


bottom of page