top of page

3 เคล็ดลับง่ายๆ สร้างวินัย เพื่อรักษาเครดิต

วันนี้เงินทันเด้อมี 3 เคล็ดลับง่ายๆ สร้างวินัยเพื่อรักษาเครดิตให้ดีมาฝากกันค่ะ

1. วางแผนการใช้จ่ายต่อเดือน ทำรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินความจำเป็น จะช่วยให้เราจัดการการเงินได้ดีขึ้น

2. แยกเงินจ่ายหนี้ไว้ก่อน ถ้ามีหนี้ที่ต้องชำระ แนะนำให้กันเงินส่วนที่ต้องจ่ายหนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยแยกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามลำดับความสำคัญ เพื่อป้องกันการชำระไม่ตรงเวลา จะได้ไม่เสียเครดิต เช่น จ่ายหนี้ 3,000 บาทก่อน แล้วค่อยหักเก็บเงินวันละ 200 บาท เป็นต้น

3. ยิ่งรับเงินเป็นรายสัปดาห์ ยิ่งต้องมีวินัยในการบริหารเงิน ต้องกันเงินไว้เพื่อใช้หนี้และรักษาเครดิตให้ดีที่สุด เผื่อสำหรับการทำธุรกรรมอื่นๆ ในอนาคตดาวน์โหลดแอปเงินทันเด้อได้ที่ https://moneythunder.onelink.me/px1v/344355f9 หรือค้นหา “เงินทันเด้อ” ใน Google Play Store หรือ App Store สอบถามเพิ่มเติม LINE: @moneythunder หรือคลิก http://nav.cx/9f2NKwg ติดตามเงินทันเด้อผ่าน Facebook: www.facebook.com/MoneyThunderOfficial

Comments


bottom of page