top of page

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Bangchak

อาชีพไหนก็มีเงินทุน หมุนสบาย แค่เป็นสมาชิกบางจากสินเชื่อเงินสดสำหรับเพื่อนๆ สมาชิกบางจาก ที่ต้องการเงินทุน หรือ นำไปหมุนเวียน ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียงหมื่นละ 5 บาทต่อวัน** (33% ต่อปี) พร้อม e-Coupon ส่วนลดค่าน้ำมันที่ปั๊มบางจากสูงสุด 1,000 บาท*

  • มีทั้งแบบรับเงินครั้งเดียว แบ่งจ่ายรายเดือน และแบบวงเงินหมุนเวียน ผ่อนสบายขั้นต่ำ

  • อนุมัติทันใจ ได้เงินไวสุดใน 10 นาที

  • ใช้แค่บัตรประชาชน

  • ไม่ต้องค้ำประกัน ​

  • ให้บริการ 24 ชม.​


กดรับสิทธิพิเศษนี้ได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์บางจาก เช่น Line Official Account, Facebook, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Bangchak


สม้ครสินเชื่อเงินสด MoneyThunder ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย 65 ถึง 31 ธ.ค 65 และทำสัญญาสินเชื่อภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การมอบ e-Coupon สำหรับใช้ชำระค่าน้ำมันที่ปั๊มบางจากให้กับผู้สมัครสินเชื่อผ่านแอป MoneyThunder โดยจะต้องกดลิงก์มาจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และจะต้องมีการใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนการยื่นขอสินเชื่อ

2. ผู้ที่จะได้รับ e-Coupon จะต้องไม่เคยทำสัญญาสินเชื่อ หรือ หากเคยมีสัญญาสินเชื่อกับ MoneyThunder จะปิดสัญญามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นขอสินเชื่อล่าสุด

3. ผู้ที่จะได้รับ e-Coupon จะต้องยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 และทำสัญญาสินเชื่อภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 65

4. กรณีการทำสัญญาสินเชื่อแบบรับเงินครั้งเดียว แบ่งจ่ายรายเดือน บริษัทจะมอบ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท โดยมูลค่าของ e-Coupon จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ทำสัญญา

5. กรณีการทำสัญญาสินเชื่อแบบวงเงินหมุนเวียน บริษัทจะมอบ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท โดยมูลค่าของ e-Coupon จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เบิกถอนครั้งแรกเท่านั้น

6.มูลค่าของ e-Coupon ที่บริษัทจะมอบให้สำหรับการทำสัญญาสินเชื่อแบบรับเงินครั้งเดียว แบ่งจ่ายรายเดือน และแบบวงเงินหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

​วงเงินที่ทำสัญญาสินเชื่อแบบรับเงินครั้งเดียว / การเบิกถอนเงินครั้งแรกของวงเงินหมุนเวียน (บาท)

​มูลค่า e-Coupon ปั๊มน้ำมันบางจากที่จะได้รับ (บาท)

​3,000-9,999

50

10,000-14,999

100

15,000-19,999

150

20,000-24,999

200

25,000-29,999

250

30,000-34,999

300

35,000-39,999

350

40,000-44,999

400

45,000-49,999

450

50,000-54,999

500

55,000-59,999

550

60,000-64,999

600

65,000-69,999

650

70,000-74,999

700

75,000-79,999

750

80,000-84,999

800

85,000-89,999

850

90,000-100,000

1,000


7. บริษัทฯ จะมอบ e-Coupon ให้ผู้สมัครสินเชื่อผ่านช่องทางข้อความในแอปพลิเคชัน MoneyThunder ภายใน 60 วันหลังจากมีการทำสัญญาและรับเงินสำหรับสินเชื่อแบบรับเงินครั้งเดียว แบ่งจ่ายรายเดือน และ/หรือมีการเบิกถอนเงินครั้งแรกสำหรับสินเชื่อแบบวงเงินหมุนเวียน ทั้งนี้ผู้ทำสัญญาจะต้องไม่มีการค้างชำระค่างวดนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่บริษัทส่งมอบ e-Coupon

8. e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9. สินเชื่อให้บริการโดยบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับ e-Coupon ปั๊มน้ำมันบางจาก

1. e-Coupon ใช้แทนเงินสดเพื่อใช้ในการเติมน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการเท่านั้น

2. e-Coupon สามารถใช้ได้ครั้งเดียวไม่สามารถทอน แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด

3. ในกรณีที่ยอดชำระค่าน้ำมันต่ำกว่ามูลค่าของ e-Coupon จะไม่มีการคืนเป็นเงินสด

4. e-Coupon จะมีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ลูกค้าได้รับ

5. กรุณาแจ้งพนักงานบริการก่อนการใช้ e-Coupon


ดาวน์โหลดแอป MoneyThunder ได้ที่ https://moneythunder.onelink.me/px1v/344355f9 หรือค้นหา “MoneyThunder” ใน Google Play Store หรือ App Store สอบถามเพิ่มเติม LINE: @MoneyThunder หรือคลิก http://nav.cx/9f2NKwg ติดตาม MoneyThunder ผ่าน Facebook: www.facebook.com/MoneyThunderOfficial

Comentarios


bottom of page