top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์ สำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน (ที่ได้รับข้อความเชิญร่วมตอบแบบสอบในวันที่ 25 มกราคม 2567)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์ 

สำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน ที่ได้รับข้อความเชิญร่วมตอบแบบสอบในวันที่ 25 มกราคม 2567

  1. ผู้มีสิทธ์ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับข้อความเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผ่านข้อความทาง LINE Official Account MoneyThunder ในวันที่ 25 มกราคม 2567 

  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบแบบสอบถามผ่านลิงก์ที่ได้รับทาง LINE Official Account MoneyThunder ให้ครบถ้วนทุกข้อคำถามและกดส่งเมื่อทำแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 

  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำแบบสอบถามครบถ้วนและกดส่งข้อมูลสำเร็จ 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อ MoneyThunder #ก้าวสู่ปีที่ 5 มูลค่าตัวละ 390 บาท รวม 100 ราวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,000 บาท 

  4. บริษัทฯ จะประกาศผลรางวัลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทาง LINE VOOM MoneyThunder โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีสถานะค้างชำระค่างวดกับมันนี่ทันเดอร์ ณ วันที่ประกาศผล 

  5. บริษัทฯ จะส่งข้อความผ่านทาง LINE Official Account MoneyThunder ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อยืนยันสิทธิ์และแจ้งให้แก้ไขที่อยู่ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้สำหรับเป็นที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ได้รางวัลไม่ยืนยันที่อยู่การจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือของรางวัลถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับของตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ 

  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


Comments


bottom of page