top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของแอปสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์ เราอยากชวนทุกคนมาร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นแอปสินเชื่อที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทุกท่าน โดยเรามีเสื้อ MoneyThunder #ก้าวสู่ปีที่ 5 มูลค่าตัวละ 390 บาท มอบให้แทนคำขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมันนี่ทันเดอร์ของเรา


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์


  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับข้อเสนอผ่านข้อความทาง LINE Official Account MoneyThunder

  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม ระหว่างวันที่ 19 - 24 ม.ค. 2567

  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำแบบสอบถามและส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ตามลิงก์ (https://3ab18f.typeform.com/to/sDXNy6my) ที่ส่งให้ผ่านข้อความทาง LINE Official Account MoneyThunder 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อ MoneyThunder #ก้าวสู่ปีที่5 มูลค่าตัวละ 390 บาท

  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีสถานะค้างชำระค่างวด ณ วันที่ 19 ม.ค. 2567

  5. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 25 ม.ค. 2567 ผ่านการแจ้งเตือนทาง LINE VOOM MoneyThunder

  6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตอบกลับข้อความทางไลน์เพื่อยืนยันสิทธิ์ พร้อมแก้ไขที่อยู่ที่ระบุไว้ในในแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 30 ม.ค. 2567 เพื่อใช้สำหรับจัดส่งของรางวัล ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัล

  7. ในกรณีที่ของรางวัลถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับของตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัล

  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Comments


bottom of page