วิธีขอวงเงินเปย์ทันเด้อ-จ่ายค่างวด

กดที่ขั้นตอนต่างๆ เพื่ออ่านรายละเอียด

ขั้นที่ 1.

ลงทะเบียนใช้แอป

ดูรายละเอียด>

ขั้นที่ 2.

ขอดูวงเงินเปย์ทันเด้อ

ดูรายละเอียด>

ขั้นที่ 3.

สั่งซื้อสินค้าและรับของ

ดูรายละเอียด>

ขั้นที่ 4.

จ่ายค่างวด

ดูรายละเอียด>