วิธีขอกู้สินเชื่อตั้งหลัก - จ่ายค่างวด

กดที่ขั้นตอนต่างๆ เพื่ออ่านรายละเอียด

ขั้นที่ 1.

ลงทะเบียนใช้แอป

ดูรายละเอียด>

ขั้นที่ 2.

ยื่นขอสินเชื่อ

ดูรายละเอียด>

ขั้นที่ 3.

ทำสัญญาและรับเงิน

ดูรายละเอียด>

ขั้นที่ 4.

จ่ายค่างวด

ดูรายละเอียด>