top of page

สิทธิประโยชน์สมาชิก

Gold member (ทองคำ)

เมื่อชำระค่างวดตามกำหนด ติดต่อกัน 5 ครั้ง

  • โอกาสได้รับข้อเสนอสินเชื่อตั้งหลัก

  • ​โอกาสได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นในการขอสินเชื่อครั้งถัดไป

  • สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกค้า Gold member

coin_03-gold.png

Silver member (เงิน)

เมื่อชำระค่างวดตามกำหนด ติดต่อกัน 3 ครั้ง

  • โอกาสได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นในการขอสินเชื่อครั้งถัดไป

coin_02-silver.png

Bronze member (ทองแดง)

เมื่อสมัครสมาชิกแอปเงินทันเด้อสำเร็จ

coin_01-bronze.png

ข้อกำหนดในการรักษาระดับสมาชิก

  • ชำระค่างวดให้ตรงกำหนด หากล่าช้าเกิน 10 วันจากกำหนดชำระจะส่งผลกับระดับสมาชิก

  • ระดับสมาชิกจะมีการอัปเดตทุกวันที่ 10 ของเดือน

  • ระดับสมาชิกจะเปลี่ยนเป็น Bronze member หากไม่มีสัญญาสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระนานกว่า 30 วัน

bottom of page